FIFe suci

FIFe suci su veoma važan faktor na FIFe izložbama i SFDH uvijek vodi računa o sucima koje poziva na svoje izložbe.
Izložbeni odbor je uvjeren da je za MWS napravio odličan odabir sudaca na zadovoljstvo izlagača i posjetitelja.

Suci na mediteranskoj izložbi

Eric
Reijers

Sve kategorije

Annete
Sjodin

Sve kategorije

Fabio
Brambila

Sve kategorije

Luigi
Comorio

Sve kategorije

Charles
Spijker

Sve kategorije

Alexey
Shchukin

Sve kategorije

Vesna
Rižnar Rešetić

Sve kategorije

Petra
Dimić

Kategorije 1, 2

Asset 2

Generalni sponzor

PRIJAVE