Program MWS 2020

SUBOTA:

07.00 – 09.00  ULAZ I PRIJAVA IZLAGAČA
07.00 – 09.00 VETERINARSKA KONTROLA
08.30 – 09.30 PROMJENE U KATALOGU
10.00 OTVORENJE IZLOŽBE ZA POSJETITELJE
10.30    OTVORENJE MWS 2020
10.30 – 11.00  PROGRAM OTVARANJA MWS 2020
11.00    POČETAK SUĐENJA – 1. DIO
14.00         PAUZA ZA RUČAK
15.00      NASTAVAK SUĐENJA – 2. DIO
19.00    ZATVARANJE IZLOŽBE U SUBOTU

NEDJELJA:

08.30 – 09.30 ULAZ IZLAGAČA
10.00 MWS BEST IN SHOW – HCS/HCL
10.30 MWS BEST IN SHOW KATEGORIJA 1
12.30 MWS BEST IN SHOW KATEGORIJA 2
13.30   PAUZA ZA RUČAK
15.00 MWS BEST IN SHOW KATEGORIJA 3
16.30   MWS BEST IN SHOW KATEGORIJA 4
17.30       FOTOGRAFIRANJE POBJEDNIKA PO KATEGORIJAMA,
POJEDINAČNE I GRUPNE FOTOGRAFIJE SA SUCIMA
18.00     SLUŽBENO ZATVARANJE MWS 2020
   

Asset 2

Generalni sponzor

PRIJAVE